A tenda da Moura (Quenlle)

Entre as numerosas lendas de Mouras que hai en Galicia hai un tipo de historia moi particular, que se repite por todo o país, que é a da “Tenda da Moura”. Unha muller fermosísima aparécese ante un mozo que vai por un camiño expondo unha sabana (a tenda) chea de tesouros.

Mámoa de A Medoña

A Medoña

O túmulo da Medoña, a diferenza doutros lugares próximos coma a Costoira ou o Castro de Trelle, borrouse totalmente da memoria dos nosos devanceiros e só quedou dela o nome que lle deu ao monte. Con esa referencia toponímica Pablo e David Sabucedo comezaron os traballos de busca alá polo 2013-2014, e tras pensar nun principio que xa estaba desaparecida, demos con ela por casualidade. Ao ser o terreo chairo o montículo que fai a estrutura chamou de seguido a nosa atención. Só cunha ollada rápida vimos numerosos anacos de granito que se podían corresponder con restos da coroza da mámoa, e ao acceder a cima da mesma atopamos o cono de violación que nos permitiu ver as antas dos dolmen, e ao fin ter a certeza do nosos achádeo. O paso dos anos trouxo que a vexetación que o rodeaba e cubría medrara e agochando á vista a Medoña.

Cando a finais de 2019 formouse o grupo de Amigos do Patrimonio de Toén comezamos as tarefas para catalogalo, informando no concello do achádeo e sendo unha das tarefas principais da asociación a súa posta en valor. Traballos que a pandemia do covid interrompeu ata que o lume do 7 de agosto nos obrigou a intervir de urxencia.