Contactar

Mapa colaborativo

Se queres participar na elaboración deste mapa podes solicitar a alta como editor/a a través do formulario de contacto  ou remitir os datos do ben que desexas catalogar a través do formulario de edición de mapas.

Contactar

Se queres porte en contacto connosco, podes facelo cumprimentando o formulario adxunto. Tentaremos responderche coa maior brevidade posible.

Micromecenazgo

Estamos nelo. Esta páxina estará terminada en breve.

Proxectos

A día de hoxe os proxectos que temos en marcha son os seguintes: Recopilación de tradición oral. Recopilación de lendas. Estudo toponímico. Recuperación  do entorno da mámoa das Lameiras. Recuperación dos petroglifos do concello. Catalogación do patrimonio existente. Creación dun arquivo fotográfico. Se queres participar en calquera de eles, ou propor unha nova área de […]

Colabora

Estamos nelo. Esta páxina estará terminada en breve.

Aquelas frases que escoitaba cando neno.

Todos temos algún recordo da nosa infancia marcado por unha frase, unha adiviña, un conto ou quizais unha canción. Qué non lembra sentencias tan socorridas como “outra vaca no millo”, “xente nova e leña verde todo e fume” ou “quen ten cu ten medo”, moitas delas percorreron un longo camiño para chegar vivas ós nosos días, mentres que outras tantas perdéronse na noite dos tempos.

Nos - Amigos do Patrimonio de Toén

Coñecenos

O patrimonio cultural é unha importante ferramenta para a transformación social e un factor esencial de resiliencia. Neste sentido, en Amigos do Patrimonio de Toén estamos convencidos de que o patrimonio cultural, ademais de ser inventado no presente, é un ben común para o noso futuro que debe ser entendido, defendido e valorado como factor […]